VR Track är nu en del av NRC Group

Idag, 7 januari 2019, slutfördes NRC Groups förvärv av VR Track. Nu inleds en intressant framtid för företagen när de ska fusioneras. Sammanslagningen av NRC Group och VR Track har idag slutförts. Nu blir de två företagen tillsammans NRC Group och samtidigt den ledande järnvägsspecialisten i Norden. I samband med…

Nyheter, Pressmeddelande Läs mer...

NRC Group blir störst i Norden

NRC Group köper 100% av finska VR Track och blir Nordens största entreprenör inom järnvägsinfrastruktur. Med förvärvet tar NRC Group en stark position på den finska marknaden och blir den klart ledande aktören på den kraftigt växande infrastrukturmarknaden. NRC Group kommer efter transaktionen att ha 2 450 anställda i Norge, Sverige…

Nyheter, Pressmeddelande Läs mer...

Niklas Sundel ny COO för VR Track Sweden

Blir ansvarig för den operativa verksamheten i Sverige Det är med stor glädje vi kan presentera Niklas Sundel som ny COO (Chief Operating Officer) för VR Track Sweden. Niklas har en gedigen bakgrund inom järnvägsbranschen och kommer närmast från Infranord där han under flera år ansvarat för verksamheten i södra…

Nyheter, Pressmeddelande Läs mer...

Lars Öhman ny VD för VR Track Sweden AB

VR Tracks styrelse kan mycket glädjande meddela att Lars Öhman har utsetts till ny VD för VR Track Sweden AB. Lars Öhman har lång erfarenhet av samhällsbyggande i nyckelpositioner från bygg- och järnvägsbranschen, både i Sverige och internationellt. Lars har de senaste åren framgångsrikt verkat som VD och koncernchef för…

Nyheter, Pressmeddelande Läs mer...

VR Track vann storkontrakt på Järnvägen

Ett av de största kontrakten Trafikverket någonsin ingått, avseende drift och underhåll av järnvägsbanor, tecknades idag mellan Trafikverket och infrastrukturföretaget VR Track.  Avtalet rör Mittbanan, Ådalsbanan samt delar av Norra Stambanan, omfattande totalt 90 mil järnväg och löper i fem år plus två optionsår. Entreprenadvärdet förväntas vara ca 800 miljoner…

Pressmeddelande Läs mer...