Hållbarhet

Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn i ett globalt perspektiv. VR Track Sweden har sedan starten en nationell strategi för hållbar utveckling. I denna står fyra strategiska utmaningar i fokus: Miljö, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.

I vårt hållbarhetsarbete så ställer vi även krav på våra underleverantörer inom områdena:

– ILO:s kärnkonventioner
– FN:s barnkonvention artikel 32
– Arbets- och anställningsvillkor
– Arbetsmiljölagstiftning
– Arbetsrätt

Se vår Hållbarhetsrapport från 2017:
VR Track Sweden AB Hållbarhetsrapport 2017
Kontaktperson:
Heléne Tegenkvist, helene.tegenkvist@vrtrack.se