Kvalitet

VR Track Sweden bygger och underhåller Sveriges järnväg. Som järnvägsbyggare tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande och hållbara produkter. Det är grunden i vår vision ”Noll kvalitetsfel”. Alla som arbetar i VR Track Sverige och på våra arbetsplatser har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Vi vill vara kundens första val
Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i fokus
Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring
Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.

Vi har hög kompetens
Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar
Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.