Kvalitet

VR Track bygger och underhåller järnväg med fokus på säkerhet och lönsamhet. Vår mission är att medverka till ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande.

Vår vision

  • På våra arbetsplatser ska 0 olyckor inträffa
  • Vi ska ha branschens högsta lönsamhet
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

Värderingar inom VR Track
Våra värderingar ska prägla allt vårt arbete och genomsyra hela verksamheten. VR Track Sverige har antagit fyra värdeord som ska fungera som riktmärken för vårt dagliga arbete.

  • Affärsmässighet – Med fokus på kompetens och kvalitet skapar vi mervärde för kunden och lönsamhet i våra affärer.
  • Förtroende – Vi har förtroende och respekt för varandra.
  • Engagemang – Vi är engagerade, tar initiativ och verkar för företagets och kundens bästa.
  • Långsiktighet – Vi arbetar långsiktigt tillsammans mot gemensamma mål och med säkerheten i fokus.