Våra certifikat

VR Track Sweden har följande certifikat:

  • ISO 9001:2008, Ledningssystem för kvalitet, uppdaterat 2017
  • ISO 14001:2004, Miljöledningssystem, uppdaterat 2017
  • OHSAS 18001:2007, Ledningssystem för arbetsmiljö, uppdaterat 2017
  • ISO 3834-2:2005, Kvalitetskrav för smältsvetsning, uppdaterat 2017
ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001