Kontakta oss

Kontaktuppgifter huvudkontor
info@vrtrack.se

Postadress huvudkontor
VR Track Sweden AB
Box 1005
172 21 Sundbyberg
Organisationsnummer:556857-4205

Besöksadress:
Englundavägen 7 d, 5tr
171 41 Solna (Visa på karta)

Ekonomifrågor

Generella faktura- och ekonomifrågor:
ekonomi@vrtrack.se

Fakturaadress:
VR Skanning
VR Track Sweden AB
FE 183
831 88 Östersund

E-fakturaadress:
VR Track Sweden AB
GLN 7365568574206
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI22

E-postadress för pdf-fakturor:
vrse@ironmountain.com

Bankgironummer 771-7358

GDPR/Personuppgifter:
VR Track behandlar idag personuppgifter avseende kunder och leverantörer. T.ex. uppgifter om namn på kontaktpersoner samt telefonnummer och epostadress till kontaktpersoner.  VR Track behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden i våra affärsförhållanden.

Personuppgifterna kommer att behandlas så länge affärsförhållandet kvarstår. I vissa fall även efter att affärsförhållandet upphört.

Enligt dataskyddsförordningen har du en rätt att ta del av de personuppgifter som avser dig själv. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. I vissa fall har du även en rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas eller raderas. Om du har något sådant önskemål ska du skicka din begäran till gdpr.info@vrtrack.se. Den epostadressen används även om du har några frågor i övrigt som berör VR Tracks behandling av personuppgifter.