Nyheter

VR Track Sweden förnyar sitt underhållsåtagande på Mitt- och Ådalsbanan!

VR Track Sweden har genom kontrakt med Trafikverket utfört drift och underhållstjänster på Mitt- och Ådalsbanan, sträckorna Sundsvall-Storlien, Bräcke-Långsele och Långsele-Sundsvall, sedan 2011. Uppdraget har efter en inledande femårsperioden förlängts med två optionsår och löper till och med maj månad 2018. Under vintern 2017 har anbudstävlan för nästkommande drift och…

Nyheter2017-04-25 Läs mer...