Nyheter

Nytt byggnationsprojekt i Syd

VR Track Sweden skall som underentreprenör till BCA AB utföra flytt av kraftförsörjning till kontaktledningar från befintlig kopplingscentral till ny omformarstation i Lund. BCA AB utför mark- och kanalisationsarbetena inom ramen för entreprenaden som innefattar utförande av bananslutningar från omformarstationen till anläggningsdelar vid järnvägsområde. Berörda anläggningsdelar är kanalisation och kabelförläggning, 15kV och återledare…

Nyheter2016-02-23 Läs mer...