Nytt byggnationsprojekt i Syd

VR Track Sweden skall som underentreprenör till BCA AB utföra flytt av kraftförsörjning till kontaktledningar från befintlig kopplingscentral till ny omformarstation i Lund.

BCA AB utför mark- och kanalisationsarbetena inom ramen för entreprenaden som innefattar utförande av bananslutningar från omformarstationen till anläggningsdelar vid järnvägsområde. Berörda anläggningsdelar är kanalisation och kabelförläggning, 15kV och återledare till kontaktledningsnät, jordning, ombyggnad av frånskiljare och fjärrstyrning av frånskiljare samt telekommunikation. Projektet startar upp i maj 2016 och beräknas pågå till augusti 2017

”Det känns oerhört bra att vi nu kan sätta igång vår Investeringsorganisation i Södra Sverige på allvar. Region Syd och Väst är en oerhört viktig geografisk zon för oss och vi är väl etablerade i området med flera underhållsprojekt. Nu förväntar vi oss också en kraftig tillväxt av investeringsprojekt.”

Peter Johansson
Affärschef Investering