Våra projekt

VR Track Sweden utför ny- och ombyggnation samt drift- och underhåll av alla typer av järnvägsanläggningar i Sverige. Våra skickliga järnvägsarbetare har kompetens för alla typer av tjänster inom teknikgrenarna bana, el, signal och tele. De entreprenadprojekt vi i första hand genomför är spår-, slipers- och växelbyten, kontaktledningsarbeten, signalinstallationer, ny- och ombyggnad av ställverk samt bangårdsombyggnader. Då vi har geografiska etableringar i både Norra, Mellersta och Södra Sverige kan vi utföra uppdrag för både stora upphandlande myndigheter och privata spårägare över hela landet.

Kontaktperson
Niklas Sundel, Operativ chef
niklas.sundel@vrtrack.se