Avslutade entreprenader

Nedan listas de största bygg- och underhållsentreprenader som VR Track Sweden har genomfört.

Omformarstation Lund

Projektet är en entreprenad innefattande utförande av bananslutningar från ny omformarstation i Lund till anläggningsdelar vid järnvägsområde. Berörda anläggningsdelar är kanalisation och kabelförläggning, 15kV och återledare till kontaktledningsnät, jordning, ombyggnad av frånskiljare och fjärrstyrning av frånskiljare samt telekommunikation.  BCA  AB utför mark- och kanalisations arbeten...

Stenbacken Riksgränsen

Entreprenaden innefattar mark- och el arbeten på en sträcka om cirka 40 km mellan Stenbacken och Riksgränsen på Malmbanan. Projektet är en utförandeentreprenad på uppdrag av Trafikverket.

Gransjö bangårdsförlängning

Entreprenaden innefattade markarbeten och ban-, el-, signal- och telearbeten för ombyggnation och förlängning av Gransjö bangård på Malmbanan. Projektet var en totalentreprenad där VR Track Sweden anlitade underentreprenör för utförandet av markarbetena. Produktionsstarten var våren 2016 och entreprenaden utfördes under perioden fram till...

Svappavaara

VR Track Sweden utförde entreprenaden Svappavaara under tiden oktober 2013 till och med september 2015. Uppdragen utfördes som underentreprenör till AB Infra Polar för slutkunden LKAB och innefattade byggnation av spår och växlar samt kontakledningsarbeten.
Projektbild

Mälarbanan Kallhäll – Barkarby

VR Track Sverige utför ban-, el-, signal- och tele arbetet i projekt Mälarbanan. Arbetena, som utförs i samarbete med Peab, sker i utökad samverkan med utförare, projektör och beställare. Projektet består av att från dubbelspår bygga ett komplett fyrspårssystem där pendeltrafiken trafikerar...

Malmberget

VR Track Sweden utförde entreprenaden Malmberget under tiden juli 2013 till och med september 2015. Uppdraget utfördes som underentreprenör till AB Infra Polar för slutkunden LKAB och innefattade byggnation av spår och växlar samt kontakledningsarbeten.

Ripats bangårdsförlängning

Entreprenaden innefattade ban-, el- och signal- arbeten för ombyggnation och förlängning av Ripats bangård.

KUJ 1365 LKAB Kiruna

Tunnel i Kiruna under jorden VR Track Sweden byggde spår och växlar vid den nya huvudnivån i Kirunagruvan kallad KUJ 1365. Entrprenaden utfördes som underleverantör till Peab. Arbetena innefattade spårläggningsarbeten till lok- och vagnsverkstad samt tömningslägen inom projektet. På ett tillkommande uppdrag av...

Bredvikens och Sågbäckens mötesstation

VR Track Sweden utförde växelbyten samt nybyggnation av växlar vid Bredvikens och Sågbäckens mötesstation på Haparandabanan under 2010-2011. Bredviken är knutpunkten där den befintliga delen av Haparandabanan möter den nya järnvägen. Beställare var Trafikverket.

Södra Stambanan

Genom avtal med Trafikverket har VR Track Sweden utfört underhåll på Södra Stambanan, en 30 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Nässjö och Arlöv, inklusive sträckan Älmhult – Olofström, utgörande en total spåranläggning om 71 mil. Uppdraget löpte från den 1 oktober 2014...

Umeå Central

Tillsammans med Goodtech har VR-Track utfört en total ombyggnation av Umeå centralstation. Projektet startade Augusti 2010 och de sista delarna togs i bruk 2012. Huvudentrepenör var NCC som också utförde anläggningsarbeten.