Pågående byggentreprenader

Nedan listas våra stora pågående byggprojekt.

Omformarstation Lund

Projektet är en entreprenad innefattande utförande av bananslutningar från ny omformarstation i Lund till anläggningsdelar vid järnvägsområde. Berörda anläggningsdelar är kanalisation och kabelförläggning, 15kV och återledare till kontaktledningsnät, jordning, ombyggnad av frånskiljare och fjärrstyrning av frånskiljare samt telekommunikation.  BCA  AB utför mark- och kanalisations arbeten...
Projektbild

Mälarbanan Kallhäll – Barkarby

VR Track Sverige utför ban-, el-, signal- och tele arbetet i projekt Mälarbanan. Arbetena, som utförs i samarbete med Peab, sker i utökad samverkan med utförare, projektör och beställare. Projektet består av att från dubbelspår bygga ett komplett fyrspårssystem där pendeltrafiken trafikerar...