Pågående byggentreprenader

Nedan listas våra stora pågående byggprojekt.

Omformarstation Lund

Projektet är en entreprenad innefattande utförande av bananslutningar från ny omformarstation i Lund till anläggningsdelar vid järnvägsområde. Berörda anläggningsdelar är kanalisation och kabelförläggning, 15kV och återledare till kontaktledningsnät, jordning, ombyggnad av frånskiljare och fjärrstyrning av frånskiljare samt telekommunikation.  BCA  AB utför mark- och kanalisations arbeten...

Stenbacken Riksgränsen

Entreprenaden innefattar mark- och el arbeten på en sträcka om cirka 40 km mellan Stenbacken och Riksgränsen på Malmbanan. Projektet är en utförandeentreprenad på uppdrag av Trafikverket.

Gransjö bangårdsförlängning

Entreprenaden innefattar markarbeten och ban-, el-, signal- och telearbeten för ombyggnation och förlängning av Gransjö bangård på Malmbanan. Projektet är en totalentreprenör där VR Track Sweden anlitar underentreprenör för utförandet av markarbetena. Produktionsstarten är planerad till våren 2016 och entreprenaden skall utföras...
Projektbild

Mälarbanan Kallhäll – Barkarby

VR Track Sverige utför ban-, el-, signal- och tele arbetet i projekt Mälarbanan. Arbetena, som utförs i samarbete med Peab, sker i utökad samverkan med utförare, projektör och beställare. Projektet består av att från dubbelspår bygga ett komplett fyrspårssystem där pendeltrafiken trafikerar...