Pågående underhållsentreprenader

Nedan listas våra stora pågående underhållsprojekt.

Västra Götaland Väst

VR Track Sweden är ansvarig för underhållsentreprenaden Västra Götaland Väst. Projektet, som utförs för Trafikverket i Västra Sverige, startade upp den 1 september 2016. Anläggningen omfattar cirka 37 mil järnväg på sträckningarna Strömstad – Håkanstorp, via Smedberg, Uddevalla och Öxnered; Uddevalla –...

Blekinge Kust och Kust till kustbanorna

Den 1 april 2016 tar VR Track Sweden över ansvaret för underhållet på Blekinge Kust och Kust till kustbanorna för Trafikverket Syd. Entreprenaden omfattar ansvar för förebyggande och avhjälpande underhåll på Trafikverkets ban-, el- och signalanläggningar. Då banorna ligger i direkt anslutning...

Mittbanan, Ådalsbanan samt delar av Norra Stambanan

På uppdrag av Trafikverket har vi förtroendet att bedriva drift- och underhåll på Mittbanan och Ådalsbanan. Vi startade upp entreprenaderna den 1 juni 2011 och ordinarie avtalstid löpte till och med utgången av maj månad 2016. Trafikverket har först löst ut den...