Tjänster

VR Track Sweden bygger och underhåller Sveriges järnvägar. Vi åtar oss drift- och underhållsuppdrag samt ny- och ombyggnationer på både stats- och privatägda järnvägsanläggningar i Sverige. Vi har spetskompetens inom teknikslagen bana, el, signal och tele och bedriver verksamhet utifrån ett antal etableringar. Med tillgång till en stor maskinpark och stöd från vårt finska moderbolag VR Track Oy är vi rustade för att åta oss nya och fler entreprenaduppdrag i hela landet. Vi utför stora miljardprojekt som löper under långa tidsperioder, men vi arbetar också nära våra kunder i små och kortfristiga projekt. Vår maskinkapacitet tillåter också uthyrning av maskiner samt tillhandahållande av maskintjänster.