Tjänster

VR Track Sweden bygger och underhåller Sveriges järnvägar. Vi åtar oss alla drift och underhållsuppdrag samt ny- och ombyggnationer på både stats- och privatägda järnvägsanläggningar i Sverige. Vi har spetskompetens inom teknikslagen bana, el, signal och tele och bedriver verksamhet utifrån ett stort antal etableringar från Abisko i norr till Eslöv i söder. Med en stor egen maskinpark och stöd från vårt moderbolag VR Track Oy i Finland är vi rustade för att åta oss nya och fler entreprenaduppdrag i hela landet. Vi utför stora miljardprojekt som löper under långa tidsperioder, men vi arbetar också nära våra kunder i små och kortfristiga projekt. Vår stora maskinkapacitet tillåter också uthyrning av maskiner samt tillhandahållande av maskintjänster. Söker du en kompetent och pålitlig partner för entreprenaduppdrag inom järnväg kontakta någon av våra kompetenta Affärschefer.