Investering och Byggnation

VR Track Sweden utför ny- och ombyggnation av järnvägsanläggningar som utförande- eller totalentreprenader. Vi levererar tjänster inom hela BEST-området från projektering till överlämnande av färdig anläggning. Vid större entreprenader innefattande stora markarbeten, konstbyggnader eller tunnlar samarbetar vi med välrenommerade anläggningsföretag med erfarenhet av byggprojekt inom järnväg.

Inom Affärsområde Investering och Byggnation är vi lokalt etablerade runt om i landet. Fördelen är närheten till våra kunder och samarbetsparters samt att vi är väl anpassade till lokala förhållanden. Vi kan vid behov lätt samordna resurser med affärsområdet Underhåll samt minimerar resandet för vår personal.

VR Track Sweden arbetar i en produktionsinriktad linjeorganisation med projektorganisationer anpassade till respektive projekts storlek och utförande. Vi har kompetent och erfaren personal med brett tekniskt kunnande som i nära samarbete kan erbjuda våra kunder innovativa, flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Våra produktionsmetoder utvecklas ständigt för att vi på bästa sätt ska kunna leverera en kostnadseffektiv och säker byggnation med stort fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt säkerhet.