Maskiner och fordon

VR Track Sweden har över hundra maskiner och fordon i sin maskinpark. Till våra strategiska maskiner räknar vi linjeriktare, spårriktare, ballastplogar och makadamvagnar. Vi har nyligen investerat i nya makadamvagnar som möjliggör att köra fullängds makadamtåg med 11 vagnar och en kapacitet om 440 m3 makadam. Övriga i poolen ingående maskiner och fordon är motortrallor, en rad olika tvåvägsfordon samt snömaskiner och andra järnvägsvagnar. Bland väggående fordon för utförande av byggnation och underhållstjänster tillhandahåller avdelning Maskin bland annat bilar för växelmontage, svets och lågspänningsarbeten samt olika typer av utrustning.