Maskiner

Nedan visas en sammanställning av de viktigaste maskinerna i VR Track Swedens maskinpark.

FRB 25 Tråddragning KTL

FRB 25 Tråddragning KTL

Ett stabilt tvåvägsfordon utrustad för tråddragningsarbeten i samband med kontaktledningsbyggnation. Fordonet kan även användas användas vid generellt underhållsarbete. Vid arbete på spår kan manövrering ske via fjärrkontroll.

UAD Makadamvagnar

UAD Makadamvagnar

Dessa kan lasta och lossa fraktioner från 0 till 300 mm. Rymmer 40 kubikmeter per vagn. Lossning sker elektriskt med transportband i spår men kan även vrida ut 90 grader och når då ca 2,4 m från spårmitt. Lämpligt vid exempelvis breddning av järnvägsbank.