Maskiner

Nedan visas en sammanställning av de viktigaste maskinerna i VR Track Swedens maskinpark.

Ballastplog

Ballastplog

Utrustad med sop för justering av ballastprofil.

Desec Tracklayer

Desec Tracklayer

Desec tracklayer erbjuder en idealisk lösning för transport av växlar och spårspann vid till exempel nybyggnationer.

FRB 25 Tråddragning KTL

FRB 25 Tråddragning KTL

Ett stabilt tvåvägsfordon utrustad för tråddragningsarbeten i samband med kontaktledningsbyggnation. Fordonet kan även användas användas vid generellt underhållsarbete. Vid arbete på spår kan manövrering ske via fjärrkontroll.

SSP 110 SW Ballastplog

SSP 110 SW Ballastplog

Ballastplog med silo som rymmer 4m³ makadam. Maskinen har axelplogar, en centrumplog samt sop med vändbart transportband.

UAD Makadamvagnar

UAD Makadamvagnar

Dessa kan lasta och lossa fraktioner från 0 till 300 mm. Rymmer 40 kubikmeter per vagn. Lossning sker elektriskt med transportband i spår men kan även vrida ut 90 grader och når då ca 2,4 m från spårmitt. Lämpligt vid exempelvis breddning av järnvägsbank.