Maskintjänster

Vår Maskinavdelning arbetar både med intern och extern maskin- och fordonsförsörjning. Avdelningens skickliga produktions- och personalplanerare säkerställer att varje entreprenadprojekt har rätt maskiner och utrustning i varje utförandeskede av respektive projekt. Eftersom vi har en stor teknikpool med både strategiska maskiner, tvåvägsfordon, specialbyggda väggående fordon samt mindre handmanövrerad utrustning, kan vi säkerställa ett effektivt utförande av byggnations- och underhållstjänster som håller hög kvalitet. Då vår Maskinpool är relativt omfattande tillhandahåller vi också externa maskintjänster samt uthyrning av maskiner och fordon. Läs mer under Maskiner och fordon.