Underhåll

VR Track Sweden utför alla typer av drift- och underhållsarbeten på järnvägsanläggningar. Vi säkerhetsbesiktar och underhåller anläggningar inom ban, el och signal med egen personal och maskiner. VR Track Sweden omhändertar i första hand långfristiga underhållsentreprenader på uppdrag av Trafikverket, men vi utför även längre eller kortare uppdrag åt alla anläggningsägare av järnväg.

VR Track Sweden strävar efter att arbeta så nära kunden som möjligt och vi etablerar oss längs med respektive anläggning för att säkerställa snabb tillgång till teknisk kompetens och maskiner. Närheten är avgörande för utförandet av ett effektivt förebyggande underhåll utifrån spårtillgänglighet, samt ett avhjälpande underhåll inom de tidsramar som vår kund föreskriver. Våra erfarna projektledare och tekniker har mångårig kunskap och erfarenhet av de olika anläggningarnas uppbyggnad och funktion.

VR Track Sweden har genom ett mångfald av olika projekt en utvecklad förståelse för och kunskap om olika typer av banor, både såvitt avser klimatförhållanden som trafikbelastning. Vårt förfogande över en stor och anpassad maskinpark medverkar också till att våra arbeten utförs på det mest effektiva sättet utifrån anläggningens förutsättningar och kunders olika krav.