Vårt företag

VR Track Sweden bygger och underhåller järnvägar med fokus på säkerhet och lönsamhet. Vi åtar oss alla drift och underhållsuppdrag samt ny- och ombyggnationer på både stats- och privatägda järnvägsanläggningar i Sverige. Vi har spetskompetens inom teknikslagen bana, el, signal och tele och bedriver verksamhet utifrån ett stort antal etableringar.

Vårt företag är ungt och präglas av nytänkande. Våra anställda är däremot rutinerade järnvägsarbetare och administratörer med bakgrund och erfarenheter från både beställare och andra entreprenörer. Tillsammans bygger vi en ny järnvägsentreprenör och skapar det bästa sättet att arbeta vid byggnation och underhåll av Sveriges järnväg. VR Track Sweden utvecklar och expanderar sin verksamhet med uppdraget att medverka till ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande.