Historia

VR Track Swedens historia började år 2005 när vårt moderbolag VR Track Oy anbudstävlade och vann sitt första entreprenadprojekt i Sverige. Det var i samarbete med dåvarande Balfour Beatty´s svenska dotterbolag som VR Track Oy genomförde byggnationen av en del av Botniabanan. Genom detta projekt förde vårt moderbolag sin hundraåriga finska järnvägsbyggartradition över landets gränser och grundlade vad som sedermera skulle utvecklas till en av Sveriges största järnvägsentreprenörer.

Efter framgången med projektet på Botniabanan vann VR Track Oy det första större underhållsprojektet i Sverige genom övertagande av driften av Malmbanan år 2009. Verksamheten bedrevs inledningsvis i filialform ”VR-Track Ltd Finland, Filial Sverige”, men när underhållskontraktet för Mitt- och Ådalsbanan vunnits och startats upp den 1 juni 2011 beslutade ägarna att verksamheten skulle bolagiseras. VR Track Sweden AB bildades formellt den 1 juni 2011 och verksamheten i filialen överfördes slutgiltigt till det nya bolaget i april 2012. Sedan bolagisering har verksamheten stadigt växt och både omsättningen samt antalet anställda har ökat under de senaste åren.