Organisation

VR Track Sweden AB ägs av VR Track Oy som ingår i den finska VR Group-koncernen. Styrelsen för VR Track Sweden AB utser verkställande direktör som tillsammans med den operativa ledningsgruppen styr bolaget.