Ledningsgruppen

VR Track Sweden AB:s ledningsgrupp.

Fotografi av Lars Öhman

Lars Öhman

Verkställande direktör

E-post:
lars.ohman@vrtrack.se

Beskrivning

Lars Öhman är VR Track Sweden AB:s verkställande direktör, en roll han tillträdde i september 2017. Lars erfarenheter sträcker sig över ett yrkesliv inom byggbranschen med ledande roller vid ett antal större bolag. På meritlistan... Läs mer

Fotografi av Anki Gunners

Anki Gunners

Ekonomichef

Telefon:
+46 (0) 705 861 721

E-post:
anki.gunners@vrtrack.se

Beskrivning

Anki Gunners är VR Track Sweden AB:s ekonomichef. Befattningen innebär ansvar för hela ekonomifunktionen omfattande bokslut, budget, prognosarbete, kassaflödesprognoser samt ansvar för att utveckla standardiserade rutiner för motsvarande. Anki har lång och gedigen erfarenhet inom ekonomiområdet... Läs mer

Fotografi av Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

TF Teknikchef

Telefon:
+46 (0) 72 244 64 67

E-post:
stefan.karlsson@vrtrack.se

Fotografi av Susanne Paulsson

Susanne Paulsson

TF Affärschef Drift & Underhåll

Telefon:
+46 (0) 72 201 95 54

E-post:
susanne.paulsson@vrtrack.se

Fotografi av Merituuli Valli

Merituuli Valli

HR och HMSQ Chef

Telefon:
+46 (0) 768 167 742

E-post:
merituuli.valli@vrtrack.se

Beskrivning

Merituuli Valli är HR-chef och ansvarig för VR Track Swedens HR-funktion. HR-chefen ansvarar för samtliga frågor rörande löner, pensioner och personalförmåner; rekrytering och anställning; utbildning; relationer och förhandlingar med arbetstagarorganisationer; interna arbetsrättsfrågor samt policyfrågor. Ansvaret för... Läs mer