Styrelsemedlemmar

VR Track Sweden AB:s styrelse består av följande 4 personer.

Fotografi av Harri Lukkarinen

Harri Lukkarinen

Chairman of the Board of Directors and CEO VR Track Oy

Fotografi av Mirka Nevala

Mirka Nevala

Ledamot

Telefon:
+46 (0)767 945 875

E-post:
mirka.nevala@vrtrack.se

Fotografi av Jouni Kekäle

Jouni Kekäle

Director Construction VR Track Oy

Fotografi av Mathias Alshorn

Mathias Alshorn

Arbetstagarrepresentant

E-post:
mathias.alshorn@vrtrack.se